KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w terminie od dnia 1-ego września 2020 r. do 10-ego  września 2020 r. rodzice/opiekunowie prawni dzieci nowo przyjętych zobowiązani są do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych  oraz  do podpisania INFORMACJI dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązek ten dotyczy również rodziców/opiekunów prawnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021.

Brak podpisania informacji w wyznaczonym terminie będzie potraktowany jako rezygnacja z miejsca.

                                                                                                                    Beata Stańczyk
                                                                                                      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 236

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w siedzibie przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną od 27.05.2020 r. od godz. 15.00 do 29.05.2020 r.  do godz. 15.00. Brak podpisania potwierdzenia woli spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.


Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2020 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH I NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

! Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

! Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto łódź na rok szkolny 2020/2021

! Instrukcja dotycząca sposobu rejestracji wniosku do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych później niż zwykle

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021

Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego na rok szk.2020-2021 - NOWY

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego