KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

 

Informujemy, iż od 1 września 2020 r. uchwałą NR XIX/762/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. Przedszkole Miejskie Nr 236  będzie wchodziło w skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 7
                                                                                                                           
                                                                                                                          Beata Stańczyk
                                                                                                      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 236

  

Godziny pracy przedszkola:6.00 - 17.00.

Przedszkole Miejskie Nr 236 znajduje się na osiedlu Retkinia, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 44. W pobliżu przedszkola znajduje się Ogród Botaniczny oraz Ogród Zoologiczny. Przedszkole posiada  cztery nowocześnie urządzone sale zabaw, salę ruchową oraz gabinet terapeutyczny i logopedyczny. W przedszkolu oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudniony jest nauczyciel terapeuta oraz logopeda.

Naszą działalność opieramy na koncepcji Planu Daltońskiego.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 236


Przedszkole Miejskie nr 236 w Łodzi zostało uruchomione dzięki realizacji projektu
„Mali Witkacy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

XI.1. Wysoka jakość edukacji

XI.1.1. Edukacja przedszkolna

Realizator projektu: Miasto Łódź/Przedszkole Miejskie nr 236

Wartość projektu: 1 897 316,02 PLN

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 – 31 sierpnia 2019.

Cel projektu: zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Łodzi w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie nowego OWP (PM 236) w SP 44 w Łodzi oraz wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w okresie do sierpnia 2019 r.

www.rpo.lodzkie.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w PM 236 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe 

Wzór formularza ofertowego

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dot. prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w PM 236 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego