KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

6.00 – 8.00 - Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe, umieszczenie wizytówek z imionami na "tablicy obecności", swobodne zabawy zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, kontakty i rozmowy indywidualne, praca indywidualna stymulująco - kompensacyjna z dziećmi o określonych potrzebach, zestawy obowiązkowych zabaw lub ćwiczeń porannych, oznaczenie daltońskiego "koloru dnia".

8.00 - 8.30 - Czynności porządkowe, samoobsługowe, omawianie dyżurów, planowanie dnia, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania. 

8.30 - 9.00 - Śniadanie, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, wizualizacja czasu na spożycie posiłku (zegar daltoński), czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.

9.00 - 11.30 - Planowanie różnych form aktywności na "tablicy zadań", planowanie pracy w parach, wybór "prawej ręki", prowadzenie programowych zajęć dydaktycznych wg realizowanego programu wychowania przedszkolnego w tym spacery, wycieczki, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, obserwowania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych, organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w tym ruchowych, zajęcia dydaktyczne z lektorem języka angielskiego.

11.30 - 12.00 - Czynności porządkowe, samoobsługowe,  zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 - Obiad, zachęcanie do samodzielności , zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłku, określanie czasu na spożycie obiadu, czynności porządkowe i higieniczne.

12.30 – 13.30 -  Relaksacja poobiednia - słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, spacery, zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna z dziećmi o określonych potrzebach, realizacja zadań daltońskich, praca w parach, swobodne zabawy dzieci w wybranych kącikach. 

13.30 - 14.00 - Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 - 14.30 - Podwieczorek, czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu posiłku.

14.30 - 15.00 - Zabawy tematyczne inspirowane przez nauczyciela, realizacja zadań daltońskich, zabawy i gry edukacyjne, utrwalenie wiadomości , wykorzystanie TIK, praca indywidualna z dziećmi o określonych zainteresowaniach wynikających z przeprowadzonych obserwacji. 

15.00 - 17.00 - Zajęcia dodatkowe prowadzone przez firmy zewnętrzne, swobodna działalność dzieci, gry i układanki stolikowe, zabawy konstrukcyjne, indywidualna praca z dziećmi, realizacja zadań z "tablicy daltońskiej", zabawy muzyczno-ruchowe, podsumowanie dnia.